Αν δείτε ότι αγοράζετε κουβάρια, το όνειρο σημαίνει ότι δεν έχετε την πρέπουσα φρόνηση σε μερικά θέ­ματα, θα χτυπήσετε δε γι’ αυτό το κεφάλι σας∙ επίσης, το όνειρο αυτό σημαίνει ότι η ευκολοπιστία σας θα σας βλάψει. Αν δείτε ότι με τα μαλ­λιά αυτά πλέκετε, θα ακούσετε λόγια ψεύτικα και απατηλά στα οποία δεν πρέπει να δώσετε πίστη∙ ίσως, μάλιστα, λάβετε και επιστολή της οποίας το περιεχόμενο είναι ψεύτικο.