Με όποιον τρόπο κι αν το δείτε το όνειρο αυτό, είναι ευχάριστο∙ και αν μεν δείτε ότι βρήκατε χρυσάφι, αν είστε άντρας, το όνειρο σημαίνει ότι θα έχετε σπου­δαίο κέρδος∙ αν είστε γυναίκα, θα κάνετε ευτυ­χισμένο γάμο. Αν δείτε ότι κατεργάζεστε μάλαμα, σημαίνει ότι οι μεν άντρες διαθέτουν το χρόνο τους συνετά, και θα ανταμειφθούν γι’ αυτό, οι δε γυ­ναίκες ότι επαινούνται για το χαρακτήρα τους από όλο τον κόσμο, κάτι που θα τις ανεβάσει στη συ­νείδηση πολλών. Αν δείτε ότι τρώτε μάλαμα, ση­μαίνει ότι θα αποκτήσετε πλούτη αμύθητα, συγχρόνως όμως θα νιώσετε λύπη και στενοχώρια μεγάλη· οι γυναίκες ιδιαίτερα που θα δουν αυτή την εκδοχή του ονείρου θα έχουν ένα λαμπρό συ­νοικέσιο, δε θα τους είναι ευχάριστο όμως, γιατί θα στερηθούν εκείνον που αγαπούν. Αν δείτε ότι καταπίνετε χάπια χρυσά, το όνειρο σημαίνει ότι θα νιώσετε θυμό και λύπη, στο τέλος όμως τα πά­ντα θα είναι ευχάριστα.

Αν δείτε να μαζεύετε χρυ­σάφι, είναι σημάδι ότι θα πέσετε θύμα απάτης και θα υποστείτε ζημιά, δε θα αργήσετε όμως να ανακτήσετε ό,τι χάσατε και να το πολλαπλασιά­σετε. Νομίσματα χρυσά αν δείτε στον ύπνο σας ση­μαίνουν δυσαρέσκεια ανάμεικτη με χαρά, θα νιώ­σετε δε απόλαυση μεγάλη και ηδονή, η οποία όμως θα έχει μια δυσάρεστη γεύση. Χρυσάφι σε σκόνη σημαίνει περιουσία που κινδυνεύει∙ το όνειρο εί­ναι γι’ αυτόν που το βλέπει προφητικό, και τον προτρέπει να προφυλαχθεί για να μη δυστυχήσει. Ακόμη, χρυσάφι σε κατάσταση τήξης σημαίνει με­γάλη ζημιά που θα προκληθεί εξαιτίας κάποιας εσφαλμένης κίνησης η οποία όμως μπορεί να αντι­στραφεί, αποτέλεσμα δε αυτής της αντιστροφής θα είναι πολλά κέρδη.