Αν δείτε να σφάζονται ζώα, το όνειρο είναι καλό: σημαίνει επιστροφή από τα ξένα, αί­σιο τέλος των εκκρεμών υποθέσεων, ευόδωση των σχεδίων ή καλή έκβαση ταξιδιού μακρινού και επικίνδυνου. Αν έρχεστε και δείτε ζώα να σφάζο­νται, το όνειρο αποτελεί ένα πολύ καλό προμήνυμα∙ ακόμη, για τους νέους σημαίνει πρόοδο και κέρδη και για τις νέες έπαινο. Αν όμως δείτε στον ύπνο σας ότι πάτε στο σφαγείο και το βρίσκετε άδειο, το όνειρο σημαίνει κακή έκβαση ταξιδιού, απο­τυχίες διάφορες και κατατρεγμούς∙ για τους ασθε­νείς σημαίνει επιπροσθέτως και απώλεια αίμα­τος, επομένως εξασθένηση∙ επίσης, την ίδια ση­μασία έχει και για τους ηλικιωμένους ανθρώπους.