Αν δείτε όνειρο με μακελάρη, και τον δείτε απλώς, χωρίς να καταγίνεται με τη σφαγή ζώων, να περιμένετε καταστροφή σε όλες τις υπο­θέσεις σας∙ αν δείτε μακελάρη να σφάζει, το όνειρο σημαίνει ότι σιχαμερός εχθρός σάς υπο­μονεύει με στόχο να σας βλάψει την κατάλληλη στιγμή, ώστε να σας κάνει το μεγαλύτερο δυνατό κακό. Όνειρο με πολλούς μαζί μακελάρηδες επί το έργον σημαίνει φοβερή αιματοχυσία την οποία θα επιφέρει πόλεμος ή κάποια μεγάλη συμπλοκή.