Αν δείτε στον ύπνο σας ότι πλάθετε μακαρόνια, το όνειρο είναι καλό και σημαίνει ότι εργάζεστε τίμια, οι κόποι σας θα ανταμειφθούν και θα ευτυχήσετε. Αν δείτε άλλον να πλάθει μα­καρόνια μπροστά σας, το όνειρο αφορά αυτόν, ση­μαίνει δε το ίδιο. Αν τρώτε μακαρόνια, για μεν τους άντρες το όνειρο σημαίνει περαστική αλλά δυσάρεστη ασθένεια, για δε τις γυναίκες πρό­σκληση σε χαρούμενη γιορτή και ευχάριστα γεύ­ματα∙ για τις ανύπαντρες νέες το όνειρο σημαί­νει πάντοτε, μαζί με την πρόσκληση σε γιορτή, και εξελισσόμενο συνοικέσιο. Αν δείτε ότι βρά­ζετε μακαρόνια, για πολύ ακόμη θα περιμένετε την πραγματοποίηση των ονείρων σας∙ το όνειρο με μακαρόνια έχει αυτή την ερμηνεία ιδίως αν το δει κόρη ανύπαντρη. Για τους ασθενείς σημαίνει πάντοτε επιδείνωση της κατάστασής τους.