Αν το χειμώνα δείτε στον ύπνο σας ότι εί­ναι Μάιος και εσείς βρίσκεστε μέσα στην ολάν­θιστη φύση, να ελπίζετε ότι θα δείτε καλύτερες μέ­ρες, γιατί το όνειρο αυτό σημαίνει ότι θα λάβετε παρηγοριά για τα βάσανα που προσωρινά περ­νάτε. Αν δείτε ότι δεν ήρθε ακόμη ο Μάιος, τον περιμένετε όμως και κάνετε λόγο γι’ αυτόν, να γνωρίζετε ότι η στιγμή που θα ανακουφιστείτε δεν έφτασε ακόμη, πλησιάζει όμως, γι’ αυτό να εξοπλιστείτε με θάρρος για να αντιμετωπίσετε τις δυσκολίες που συνεχίζουν να σας ταλαιπωρούν. Στις παντρεμένες γυναίκες το όνειρο αυτό υπο­δηλώνει ότι διατηρούν ακόμη τις χάρες τους και ότι είναι νέες ακόμη και δροσερές, παρόλο που εκείνες νομίζουν ότι γέρασαν. Αν δείτε ότι, ενώ εί­ναι Μάιος, ξαφνικά χειμωνιάζει κι αρχίζει να χιο­νίζει ή να βρέχει, σημαίνει ότι νέα δυσκολία θα δο­κιμάσετε, τη στιγμή ακριβώς που εσείς νομίζατε ότι είχαν τελειώσει τα βάσανά σας.