Η μαϊμού είναι  σύμβουλο του δόλου και της πονηριάς, προσέξτε. Πολλοί είναι αυτοί που θα σας κολακεύουν και στη συνέχεια θα σας βλάψουν. Αν όμως δείτε ψόφια μαϊμού θα αντιμετωπίσετε με επιτυχία όλους τους εχθρούς σας αν σας αγγίξει με οποιονδήποτε τρόπο τότε το αγαπημένο σας πρόσωπο σας απατά. Πολλοί θα προσπαθήσουν να σας βλάψουν αν δείτε πως ταΐζετε ή χορεύει μαϊμού. Στο θέμα της υγείας σας δεν προμηνύετε κανένα κακό  ενώ στα εργασιακά σας θα πρέπει να καταβάλετε μεγάλη προσπάθεια για να υπερισχύσετε, έχετε πολλούς ανταγωνιστές.

Για μεν τους άντρες το όνειρο αυτό σημαίνει πάντοτε εχθρό δόλιο και πονηρό· σκά­βει το λάκκο σας, όμως είναι αυτός που θα πέσει μέσα, χωρίς εσείς να υποστείτε καμία βλάβη. Αν δείτε, λοιπόν, σε όνειρο ότι η μαϊμού σάς περι­ποιείται και σας χαϊδεύει ή σας γλείφει, η ερωμένη ή η σύζυγός σας κινείται δόλια· πάρτε οπωσδήποτε τα μέτρα σας για να μη γίνετε περίγελος του κό­σμου∙ αν δείτε ότι η μαϊμού σάς επιτίθεται, ση­μαίνει ότι οι εχθροί σας λυσσούν, γιατί δεν μπο­ρούν να σας βλάψουν. Για τις γυναίκες, το όνειρο αυτό αποτελεί σημάδι του ότι κάποιος άνθρωπος επιβουλεύεται την τιμή τους. Μαϊμούδες πολλές σε όνειρο αποτελούν σημάδι ότι επιστολή που περι­κλείει φοβερό δόλο θα πέσει στα χέρια σας και πρέπει να προσέχετε μήπως βρεθείτε στα χέρια αυτού που σας δολιεύεται. Αν δείτε από μακριά μαϊμού, χωρίς να την πλησιάζετε, σημαίνει ότι πα­γίδα σάς στήνουν και θα πέσετε μεν μέσα σ’ αυτή, αμέσως όμως θα καταλάβετε την πονηριά και δε θα πάθετε κακό εσείς και οι γύρω σας.