Αν δείτε ότι κατόπιν ιατρικής συμ­βουλής παίρνετε αυτό το φάρμακο, σημαίνει ότι θα σας δοθεί ικανοποίηση για βρισιά ή άλλη ηθική βλάβη εις βάρος σας, θα αποζημιωθείτε δε ακόμη για υλικής φύσεως βλάβη. Αν δείτε ότι δίνετε μα­γνήσιο σε γυναίκα, σημαίνει ότι αυτή πολύ σύ­ντομα θα συμφιλιωθεί με κάποιον που είχε ψυχρανθεί∙ αν το μαγνήσιο δίνεται σε συγγενείς, ση­μαίνει ότι θα γίνουν καλά και η υγεία τους θα εί­ναι στο εξής αδιατάρακτη.