Αν δείτε στον ύπνο σας έναν άνθρωπο με συμπεριφορά που συνηθίζουμε να ονομάζουμε «μάγκικη», αν τον δείτε απλώς, χωρίς να του μι­λάτε ή να έρχεστε σε διαπραγματεύσεις μαζί του, σημαίνει ότι έχετε δοσοληψίες με έντιμους και κα­λούς ανθρώπους οι οποίοι πολύ θα σας βοηθήσουν στις υποθέσεις σας. Αν αγοράζετε κάτι απ’ αυ­τόν, φιλία αγνή υποδηλώνεται με το όνειρο. Πολ­λούς μαζί αν δείτε, θα σας παρουσιαστούν καλές ευκαιρίες για να κερδίσετε, όχι όμως εύκολα και χωρίς κόπους∙ αντιθέτως, με κόπους και βάσανα.