Αν δείτε μαγκάλι στον ύπνο σας, ση­μαίνει πάντοτε οικογενειακή ευτυχία, καλή και ήσυχη συζυγική ζωή, ευημερία και πολλά παιδιά, γενικά ό,τι χρειάζεται μια οικογένεια για να εί­ναι ευτυχισμένη. Κόρη ανύπαντρη που βλέπει στον ύπνο της μαγκάλι θα γίνει γρήγορα σύζυγος αν­θρώπου ευγενή, ο οποίος έχει χρηστό χαρακτήρα και θα την κάνει ευτυχισμένη∙ γυναίκα παντρεμένη αν το δει, θα αποκτήσει πολλά και υγιή παιδιά και θα ζήσει με αρμονία κοντά στο σύζυγο της. Οι γέροντες που βλέπουν στο όνειρο τους ότι στο σπίτι τους έχουν μαγκάλι γεμάτο φωτιά πρέπει να αισθάνονται ήσυχοι∙ το όνειρο επιβεβαιώνει την ευτυχία τους, η οποία πηγάζει από το ότι απέκτη­σαν καλή οικογένεια και απογόνους∙ η φλόγα και η λάμψη του είναι έπαινος για την επιμέλεια με την οποία ανέθρεψαν τα παιδιά τους. Άνθρωπος που μένει στα ξένα και δει στον ύπνο του το μα­γκάλι του σπιτιού του να λάμπει θα επιστρέψει γρή­γορα στην πατρίδα του, όπου θα βρει συγγενείς και φίλους να τον υποδέχονται με χαρά και αγαλλίαση.