Αν δείτε ότι βρίσκεστε σε μαγειρείο, χωρίς να εργάζεστε εκεί, σημαίνει ότι θα κατη­γορηθείτε πως είστε τεμπέλης και βάναυσος· αν δείτε ότι μαγειρεύετε, ταπείνωση μεγάλη θα υπο­στείτε, συγχρόνως δε θα κατηγορηθείτε από γυ­ναίκα για την προς αυτή σχέση σας. Αν αυτός που βλέπει ένα τέτοιο όνειρο είναι άπορος και φτω­χός νέος, ή ορφανή και απροστάτευτη κόρη, ση­μαίνει ότι θα προσκολληθούν σε πρόσωπο με αγαθή προαίρεση και ισχύ, το οποίο πολύ θα τους βοηθήσει. Αν, ενώ βρίσκεστε στο μαγειρείο, δείτε άλλον να μαγειρεύει, το όνειρο αυτό σημαίνει ότι κάποιος που έχει συμφέρον σάς κακολογεί, αυτό ισχύει ιδιαιτέρως αν το όνειρο το δει γυναίκα. Αν δείτε στο όνειρο μαγειρείο να καίγεται, θα επι­συμβεί θάνατος υπηρέτη αφοσιωμένου στην οι­κογένεια.

Αν δείτε ότι μαγειρεύετε, και μάλιστα φαγητό πλούσιο και ωραίο, είναι καλό όνειρο∙ σημαίνει ότι εργαστήκατε καλά και για τον εαυτό σας και για τα παιδιά σας, τα οποία θα ευτυχήσουν αργότερα στη ζωή τους. Αν δείτε ότι άλλος μα­γειρεύει για σας, αν μεν αυτός είναι άντρας, το όνειρο είναι καλό, και σημαίνει ότι αυτός εργά­ζεται για το καλό σας και οι κόποι του θα σας ωφε­λήσουν αν όμως γυναίκα μαγειρεύει για χάρη σας, το όνειρο είναι κακό∙ σημαίνει ότι θα μπλέξετε σε κακούς έρωτες ή άλλες σχέσεις από τις οποίες θα ζημιωθείτε. Αν δείτε ότι μαγειρεύουν για χάρη σας ωραίο φαγητό, αλλά δεν προλαβαίνετε να το φάτε, σημαίνει μεγάλες απώλειες χρημάτων εξαι­τίας της αμέλειας και της ανικανότητάς σας.