Η μάχη σημαίνει δυσάρεστα  γεγονότα. Αν δείτε μάχη στο όνειρο σας θα σας στενοχωρήσουν πολύ κάποια νέα που θα λάβετε! Αν δείτε ότι λαμβάνετε κι εσείς μέρος σε μάχη και ηττηθείτε να περιμένετε πολύ δυσάρεστες ειδήσεις και γεγονότα. Αν όμως κερδίσετε τότε όλα θα διορθωθούν. Στην υγεία σας αν δείτε μάχη προσέξτε την ενώ στην εργασία σας προσέξτε τις κινήσεις σας. Θα αντιμετωπίσετε ισχυρό ανταγωνισμό. Αν στον ύπνο σας δείτε να γίνεται μάχη, αν τη δείτε από μακριά, να περιμένετε οικογε­νειακές και κληρονομικές απαιτήσεις εκ μέρους συγγενών, παιδιών σας ή αδελφών σας. Αν ονει­ρευτείτε ότι λαμβάνετε μέρος σε μάχη, μεγάλη καταισχύνη σάς περιμένει για θέματα που αφο­ρούν την οικογένειά σας. Αν στη μάχη που λαμ­βάνετε μέρος οι φίλοι σας και οι σύντροφοι σας νι­κούν, το όνειρο είναι καλό: σημαίνει ότι η καται­σχύνη του σπιτιού σας δε θα βαρύνει εσάς· αν, όμως, νικιέστε εσείς και οι σύμμαχοι σας, σημαί­νει ότι θα πέσει πάνω σας μεγάλη κατακραυγή και θα νιώσετε ντροπή.