Αν δείτε απλώς αυτό το μουσικό όργανο, λυπηρή είδηση θα λάβετε, η οποία θα σας προ­καλέσει μεγάλη θλίψη. Αν ακούτε τον ήχο της λύ­ρας χωρίς να τη δείτε, η είδηση που θα λάβετε θα ενδιαφέρει όχι μόνον εσάς, αλλά και πολύ κό­σμο. Αν ονειρευτείτε ότι παίζετε εσείς λύρα, κά­ποιος συγγενής θα πεθάνει, αλλά η λύπη σας γι’ αυτό δε θα είναι μεγάλη. Για τις γυναίκες, και μάλιστα τις νεαρές κοπέλες, το όνειρο σημαίνει με­λαγχολία λόγω ερωτικής απογοήτευσης. Λύρα κρεμασμένη σε τοίχο, χωρίς να παίζει, σημαίνει ευχάριστο οικογενειακό συμβάν αν μάλιστα το όνειρο το δει γυναίκα, και έχει κόρη σε ώρα γά­μου, σημαίνει ότι θα παντρέψει γρήγορα τη θυ­γατέρα της. Γι’ αυτούς, όμως, που προετοιμάζονται για γάμο, αυτό το όνειρο σημαίνει ότι αυτή η ευ­χάριστη ώρα θα αργήσει ακόμη πολύ.