Ο λύκος συμβολίζει τους εχθρούς και τα εμπόδια που συναντάτε. Μόνο αν δείτε πως σκοτώνετε ή κλείνετε σε κλουβί το λύκο, θα μπορέσετε να ξεπεράσετε τις δυσκολίες που σας παρουσιάζονται. Αν μάλιστα ακούτε ουρλιαχτά λύκου, προσέξτε! Κάποιοι σας επιβουλεύονται. Αν είστε γυναίκα και ονειρεύεστε λύκο, πιθανό να σας απατά ο άντρας σας. Η υγεία σας θα είναι καλή αν σκοτώνετε τον λύκο στο όνειρο σας.  Στην εργασία σας έχετε πολλούς ανταγωνιστές που όμως θα νικήσετε αν νικάτε και το λύκο. Αν δείτε στον ύπνο σας λύκο, να γνω­ρίζετε ότι σας απειλεί εχθρός που είναι αμείλικτος και άσπονδος, οπότε θα πρέπει να λάβετε τα μέ­τρα σας. Αν δείτε ότι σας δάγκωσε λύκος, ή με κάποιον άλλο τρόπο σας έβλαψε, το όνειρο τότε για μεν τις γυναίκες σημαίνει ότι θα πέσουν στα χέρια σκληρού ανθρώπου ο οποίος πολύ θα τις βα­σανίσει∙ για τους άντρες είναι προμήνυμα ότι οι δανειστές τους θα τους υποχρεώσουν να πληρώ­σουν τα χρέη τους, άλλως θα φυλακιστούν.

Σε κά­ποιες περιστάσεις -πόλεμο, για παράδειγμα το όνειρο σημαίνει και ότι αυτός που το βλέπει θα πληγωθεί, ή θα πεθάνει από τις πληγές του, αν είναι πληγωμένος. Αν δείτε ότι καταδιώκετε λύκο, σημαίνει ότι θα αντιταχθείτε με θάρρος στις επί­βουλες διαθέσεις του εχθρού σας∙ αν δείτε ότι παλεύετε με λύκο και τον νικάτε, σημαίνει ότι κατορθώσατε να αποδυναμώσετε τον εχθρό σας, και ίσως σωθείτε για πάντα από τις αρπακτικές δια­θέσεις του. Αν δείτε ότι θανατώνετε λύκο, σημαίνει ότι ο εχθρός σας, εφόσον κατορθώσει να σας κάνει υποχείριο του, θα σας φερθεί με τη μεγα­λύτερη δυνατή σκληρότητα, καταδιώκοντας σας μέχρις εξοντώσεως. Αν δείτε πολλούς λύκους ελεύ­θερους να τρέχουν, σημαίνει ότι οι στενοχώριές σας θα αυξηθούν και θα επιδεινωθεί η κατάστασή σας· λύκοι δεμένοι σημαίνουν ότι οι εχθροί σας αδυνατούν να σας βλάψουν, παρά την αντίθετη διάθεση τους, και μολονότι δεν αφήνουν ευκαι­ρία να τους ξεφύγει.