Αν δείτε σε όνειρο ότι φίλος σας ή συγγενής σας πάσχει από λέπρα, η οικογένειά σας, και ειδικά εσείς ο ίδιος θα συ­κοφαντηθείτε, και θα πληγεί η ηθική σας ακεραιό­τητα. Αν κάποιος ξένος είναι λεπρός, το όνειρο είναι σημάδι ότι θα σας γίνουν σκληρές παρατη­ρήσεις για τη συμπεριφορά σας, και θα ντροπια­στείτε. Για τις γυναίκες το όνειρο σημαίνει ότι έχουν αποκτήσει κακό όνομα.

Βλ. και Λέπρα