Το όνειρο αυτό, με όποιον τρόπο κι αν το δείτε, σημαίνει ότι οι άλλοι επωφελούνται από την ανοησία και την επιπολαιότητά σας, και καρ­πώνονται τους δικούς σας κόπους. Σε κάποιες πε­ριπτώσεις, μπορεί να σημαίνει ότι κάποιος άλλος, ο οποίος χρησιμοποιεί το όνομά σας υποδυόμε­νος εσάς, κατόρθωσε να οικειοποιηθεί πράγματα που σας ανήκουν.