Αν ονειρευτείτε λούπινα, αλλά δεν τα τρώτε, σημαίνει ότι θα πέσετε, και από την πτώση θα υποστεί ζημιά κάποιο μέλος του σώμα­τός σας· αν, όμως, τα τρώτε, είναι σημάδι ότι εν­δεχομένως δε θα πέσετε, εφόσον φυλαχτείτε. Για τις γυναίκες, συχνά το όνειρο σημαίνει και ηθικό παράπτωμα στο οποίο ενδεχομένως θα περιέλ­θουν, αλλά το οποίο με λίγη προσοχή μπορούν και να προλάβουν.