Αν εμφανιστούν στο όνειρό σας λουκουμάδες, τους οποίους όμως δεν τρώτε, ευ­χάριστη είδηση θα λάβετε για τις υποθέσεις σας, αν πρόκειται για άντρα∙ αν το όνειρο αυτό το δει γυναίκα, οι ευχάριστες ειδήσεις θα αφορούν τη φι­λία ή τον έρωτα. Αν ονειρευτείτε ότι φτιάχνετε λουκουμάδες για σας τους ίδιους, το όνειρο ση­μαίνει ότι επιδεικνύετε καλή διαγωγή, τα αποτε­λέσματα δε αυτής της συμπεριφοράς θα είναι πολύ ευχάριστα∙ αν ετοιμάζετε λουκουμάδες για άλ­λους, είναι σημάδι ότι θα γίνετε αιτία να χαρεί γνωστό σας ή φιλικό σας πρόσωπο. Αν δείτε ότι τρώτε λουκουμάδες, οι γυναίκες θα έχουν είδηση ευχάριστη, και μάλιστα από μακριά, ίσως από τη θάλασσα∙ για τους άντρες, όμως, το όνειρο ση­μαίνει πάντοτε στενοχώρια και διάψευση ελπίδων, ακόμη δε ζημιές υλικές, μικρές, όμως, και ασή­μαντες. Για τους άντρες, ακόμη, το όνειρο σημαί­νει και αναβολή ταξιδιού ή γάμου.