Για τους εμπόρους, τους επιχειρη­ματίες και τους διαχειριζόμενους ξένα χρήματα, το όνειρο παγίως σημαίνει κέρδη, αναμενόμενα μεν, πολύ περισσότερα όμως απ’ όσα μπορούσε να φανταστεί το άτομο που βλέπει το όνειρο. Για τους ασθενείς, το όνειρο σημαίνει ανάρρωση ταχεία, δύναμη και ευρωστία. Για τις γυναίκες, το όνειρο σε κάθε περίπτωση σημαίνει καλό γάμο με εύρω­στο και υγιή νέο. Αν κάποιος δει ότι φτιάχνει λου­κάνικα, θα έχει μεν κέρδη και επιτυχίες, με πολ­λούς όμως κόπους και βάσανα και πίκρες. Ούτως ή άλλως, το όνειρο αυτό προαναγγέλλει πάντοτε μεγάλα κέρδη.