Γενικά δεν είναι καλό το όνειρο αν δείτε ότι κάποιος σας δίνει ένα λογαριασμό για να πληρώσετε, να προσέχετε τις επιλογές σας. Αν το λογαριασμό αυτό σας το δίνει αγαπημένο πρόσωπο, προβληματιστείτε γιατί μάλλον σκέφτεται να σας αφήσει. Αν δείτε ότι κάνετε λογαριασμό, σκέφτεστε να απατήσετε τον σύντροφο σας. Οι λογαριασμοί δεν επηρεάζουν την υγεία. Στα εργασιακά σας αν κάνετε λογαριασμούς, να περιμένετε οικονομικές δυσχέρειες ιδίως αν σας δυσκολεύουν. Αν δίνετε αλλά και αν παίρνετε λογαριασμούς, τα οικονομικά σας θα μείνουν για αρκετό καιρό στάσιμα.

Aν ονειρευτείτε ότι σας παρου­σιάζουν λογαριασμό για πληρωμή, κάποιος φίλος θα σας ζητήσει δανεικά και αγύριστα· αν εσείς πα­ρουσιάζετε λογαριασμό για πληρωμή, εσείς θα ζη­τήσετε δανεικά. Αν κάνετε με άλλον λογαριασμό, το όνειρο σημαίνει ότι αυτός προσπαθεί να σα; κλέψει, γι’ αυτό πρέπει να έχετε ανοιχτά τα μά­τια σας· αν, απ’ την άλλη, προσπαθείτε να κάνετε λογαριασμό και δεν το κατορθώνετε, να το θεω­ρήσετε σημάδι ότι κάποιος επωφελείται από την ευπιστία σας και σας απατά οικτρά. Γυναίκα που βλέπει ότι λογαριάζεται με άντρα θα ακούσει απ’ αυτόν απατηλές υποσχέσεις, τις οποίες θα εκλάβει ως αληθινές, ενώ βαθιά μέσα της γνωρίζει ότι εί­ναι ψεύτικες.