Αν δείτε στον ύπνο σας ότι είστε λο­χίας, θα ερωτευτείτε φτωχή μεν αλλά τίμια κοπέλα, την οποία όμως έπειτα θα εγκαταλείψετε άνανδρα. Γενικά, αν ένας απλός πολίτης δει ότι είναι λοχίας, σε επιπόλαιο έρωτα θα εμπλακεί, ο οποίος πολύ θα τον εκθέσει. Αν γυναίκα δει στον ύπνο της να μιλά σε λοχία, ας προσέξει καλά: κάποιος που της κάνει το φίλο τρέφει γι’ αυτήν έρωτα μεγάλο∙ αν κόρη δει το όνειρο, είναι σίγουρο ότι θα εκτε­θεί άδικα στην κοινωνία, γι’ αυτό ας λάβει τα μέ­τρα της. Αν μιλάτε φιλικά με λοχία, ή διασκεδά­ζετε μαζί του, θα ακούσετε θερμή ερωτική εξο­μολόγηση από φίλο σας· αν, όμως, μαλώνετε με λο­χία, θα βρεθείτε αδίκως μπερδεμένος σε μια ερω­τική ιστορία, ενώ είστε εντελώς αθώος.