Αν είστε στρατιωτικός, ειδικότερα, αν έχετε το βαθμό του λοχαγού, και το δείτε και στον ύπνο σας, το όνειρο αυτό σημαίνει προαγωγή· αν, όμως, είστε κατώτερος στρατιωτικός και δείτε ότι πήρατε προαγωγή και αποκτήσατε αυτόν το βαθμό, σημαίνει ότι έχετε καλούς φίλους, οι οποίοι πολύ ενδιαφέρονται για σας, και τελικά θα συ­ντελέσουν στην προαγωγή σας. Αν απλός πολί­της βλέπει ότι ξαφνικά έγινε λοχαγός, βαυκαλί­ζεται με μάταιες ελπίδες. Αν γνωστός σας λοχαγός παρουσιάζεται στον ύπνο σας, και μιλάτε φιλικά μαζί του, το όνειρο σημαίνει ότι απολαμβάνετε ισχυρή προστασία από φίλους και γνωστούς σας. Αν δει το όνειρο κάποια γυναίκα, σημαίνει ότι χαί­ρει εκ μέρους όλων εκτίμησης, τυγχάνει δε της γενικής αποδοχής. Αν, πάλι, δείτε ότι έχετε δια­φορά με λοχαγό και μαλώνετε μαζί του, το όνειρο είναι δυσάρεστο και για σας και για κείνον, ση­μαίνει μάλιστα ότι πολλοί σάς θεωρούν και τους δύο ανόητους.