Εκτεταμένο λιβάδι για μεν τους άντρες σημαίνει ευρύ και ένδοξο μέλλον, συγχρόνως δε εκτίμηση και αγάπη του κόσμου, για δε τις γυ­ναίκες καλή και ήσυχη ζωή. Για τις νέες, όμως, το όνειρο παραδόξως σημαίνει ότι θα αργήσουν πολύ να παντρευτούν και αν παντρευτούν γρή­γορα, θα κακοπεράσουν. Σύμφωνα με παλιούς ονειροκρίτες, το λιβάδι σημαίνει ότι μια ψυχή λα­χταρά γι’ αυτόν που θα δει το συγκεκριμένο όνειρο, ίσως είναι της μητέρας, του πατέρα, ή άλ­λου συγγενή και αγαπημένου.