Αν βλέπετε ότι περνάτε λιθό­στρωτο, μακρινό αλλά επικερδές ταξίδι θα κά­νετε και θα σας βγει σε καλό. Για τις γυναίκες, αυτό το όνειρο σημαίνει ότι θα χαρούν με την επι­στροφή από μακρινό ταξίδι και την ευτυχή επά­νοδο ανθρώπου αγαπημένου, ο οποίος έλειπε για πολύ καιρό. Αν δείτε λιθόστρωτο έξω από το σπίτι σας, θα ξενιτευτείτε όχι μόνο εσείς αλλά και όλη η οικογένειά σας.