Αν ονειρευτείτε ένα μεγάλο λίθο ακίνητο στη θέση του, το όνειρο σημαίνει ότι υπάρχουν ακόμη μεγάλα προσκόμματα στο δρόμο σας τα οποία εμποδίζουν την πρόοδό σας, όμως με την πολλή θέληση που διαθέτετε και με το ζήλο σας θα τα υπερνικήσετε. Αν βλέπετε το λίθο να ξεκολλάει από τη θέση του και να πέφτει στο σπίτι σας, απώ­λεια περιουσίας, φτώχια μεγάλη, ίσως δε και κά­ποιο σοβαρότερο δυστύχημα σημαίνει∙ αν πέφτει μόνο πάνω σας ή πλήττει ένα μόνο μέλος της οι­κογένειάς σας, ασθένεια προμηνύεται γι’ αυτόν που είδατε πως καταπλακώθηκε από το λίθο. Αν δείτε ότι οι άλλοι πετούν λίθο εναντίον σας, το όνειρο σημαίνει ότι αυτοί θα γίνουν αιτία κάποιου κακού για σας, όχι όμως ανυπέρβλητου, με τη θέ­λησή σας δε μπορείτε να το υπερνικήσετε.

Αν δείτε ότι εσείς ο ίδιος ρίχνετε λιθάρι εναντίον άλλου, το όνειρό σας αυτό αποτελεί σημάδι του φθόνου και της ζήλιας που νιώθετε για κείνον αν πρό­κειται για γυναίκα, σημαίνει ότι θα την κακολο­γήσετε, η υπόληψη της διαβάλλεται εξαιτίας της ανοησίας σας και της ακριτομυθίας σας· αν γυ­ναίκα ρίχνει λιθάρι σε άντρα, σημαίνει ότι τρέ­φει ανόητες ελπίδες, ενώ εκείνος ούτε καν τη συλ­λογίζεται. Αν δείτε ότι περπατάτε με δυσκολία πάνω σε λιθάρια, σημαίνει ότι όλα τα προσκόμ­ματα τα οποία οι εχθροί σας παρεμβάλλουν δε θα σας βλάψουν καθόλου, και θα μείνουν αυτοί με την κακία μόνο∙ αν όμως καταπληγώνονται τα πό­δια σας, θα υποστείτε δεινά τα οποία θα προέλ­θουν ακριβώς από εκείνους που ευεργετήσατε. Αν γυναίκα ονειρευτεί πως περπατά ανενόχλητη πάνω σε πέτρες θα πετύχει, επιτέλους, εκείνο το οποίο έχει στο νου της, παρόλο που πολλά και μεγάλα εμπόδια υψώθηκαν μπροστά της.

Αν δείτε ότι σηκώνετε λίθο βαρύ, πολλές και μεγάλες στε­νοχώριες θα δοκιμάσετε, ίσως δε και να αποτύχετε στα σχέδια σας, για τα οποία καταβάλατε τόσους κόπους· αν, όμως, σηκώνετε το λίθο και τον πετάτε, θα απαλλαγείτε από τις στενοχώριες αυτές και θα ησυχάσετε. Λίθοι πολλοί στοιβαγμένοι με τρόπο που να αποτελούν ύψωμα μεγάλο είναι κακό όνειρο· σημαίνει ότι θα πεθάνει. Για τους κα­τάδικους, το όνειρο αυτό σημαίνει απελευθέρωση από τη φυλακή τους· για τους γέροντες, παρά­ταση της ζωής τους. Τείχος από λίθους μικρούς και πολλούς σημαίνει ότι στηρίζετε τις ελπίδες σας σε εφήμερα και ανόητα πράγματα, και δεν πρέ­πει να απελπιστείτε όταν τις δείτε όλες να εξα­νεμίζονται· τείχος, όμως, από μεγάλους τετράγω­νους λίθους είναι, γενικά, καλό όνειρο, ιδίως αν αυτός που το βλέπει είναι γυναίκα, και μάλιστα κόρη που ετοιμάζεται για γάμο, οπότε σημαίνει χαρά και ευτυχία.