Αν δείτε ότι κρατάτε στα χέρια σας λίρα χρυσή, το όνειρο είναι καλό και σημαίνει ότι τα χρήματα που καθυστερούν να σας επιστραφούν θα τα λάβετε σύντομα. Αν δίνετε σε κάποιον άλλο λίρα, είναι σημάδι ότι ένα παλιό σας χρέος θα γί­νει απαιτητό, και μάλιστα σε πολύ ακατάλληλη στιγμή. Αν έχετε στην κατοχή σας λίρες πολλές, απροσδόκητα κέρδη θα εμφανίσετε, αλλά και ηθική ευχαρίστηση θα νιώσετε. Αν κάποια γυναίκα δει στον ύπνο της ότι άντρας τής δίνει λίρα και εκείνη την παίρνει, το όνειρο είναι σημάδι ότι αυ­τός άρχισε να τρέφει για κείνη τρυφερά αισθή­ματα· αν ένας άντρας δει ότι παίρνει λίρα από γυναίκα, σημαίνει ότι αυτή δεν τον εκτιμά καθό­λου και δε νιώθει γι’ αυτόν ούτε την ελάχιστη συ­μπάθεια. Αν ονειρευτείτε ότι αλλάζετε λίρα με άλλα μικρά νομίσματα, πολύ συχνά θυσιάζετε την αξιοπρέπειά σας εκεί που δεν πρέπει∙ για τις γυ­ναίκες, το όνειρο σημαίνει ότι συγχρωτίζονται με άτομα που δεν ταιριάζουν και στο χαρακτήρα και στην τάξη τους. Αν κάποια νεαρή γυναίκα δει ότι ανταλλάσσει λίρες με άλλα μικρότερα νομίσματα, το όνειρο σημαίνει ότι παραβλέπει άνθρωπο αξιόλογο για χάρη άλλου ασήμαντου.