Αν ονειρευτείτε ότι βλέπετε απλώς λεί­ψανο, θα λάβετε ευχάριστες αγγελίες από πρόσωπα τα οποία πολύ σας ενδιαφέρουν αν ακολουθείτε λείψανο, ή το ασπάζεστε, ή κλαίτε για το χαμό αγαπημένου προσώπου, αν μεν είστε ανύπαντρος, θα παντρευτείτε ωραία και πλούσια γυναίκα∙ αν είστε παντρεμένος, θα λάβετε κληρονομιά σπου­δαία, και μάλιστα από ‘κεί που δεν ελπίζατε.