Το όνειρο αυτό είναι δίσημο. Αν άντρας δει στον ύπνο του να λιποθυμάει, οι υπο­θέσεις του δεν πηγαίνουν καθόλου καλά, αλλά αυ­τός εξακολουθεί να αδιαφορεί και να μη φροντί­ζει να αλλάξει η κατάσταση· αν κάποια γυναίκα δει ότι λιποθυμάει, το όνειρο είναι καλό· σημαί­νει ευχαρίστηση και απολαύσεις· αν πρόκειται για νέους, το όνειρο αυτό σημαίνει και κίνδυνο, που πέρασε χωρίς να το αντιληφθούν. Αν δείτε λιπο­θυμία που επέρχεται από πολλή χαρά σημαίνει ευ­τυχή έκβαση των υποθέσεων, ενώ λιποθυμία από πόνο σημαίνει υγεία και ευρωστία. Τέλος, λιπο­θυμία από λύπη ή μεγάλη συγκίνηση σημαίνει πέν­θος σε φιλικό σπίτι.