Αν δείτε ότι ρίχνετε στον αγρό σας λί­πασμα, κέρδη απρόβλεπτα θα σας έρθουν, πράγμα που θα σας ενθουσιάσει. Για τους γεωργούς, το όνειρο σημαίνει καλή σοδειά και κέρδη· για τους ψαράδες και τους κυνηγούς, καλή ψαριά και καλό κυνήγι. Τέλος, αυτό το όνειρο δεν έχει απολύτως καμία σημασία για τις γυναίκες.