Αν ονειρευτείτε λιμενάρχη και τον κοιτάτε απλώς, είναι κακό σημάδι∙ φροντίστε, λοι­πόν, να καταφύγετε σε ισχυρούς φίλους για να ζητήσετε βοήθεια, ώστε να προστατευτούν τα συμ­φέροντά σας, γιατί διαφορετικά τα σχέδια σας θα ναυαγήσουν. Αν δείτε ότι μιλάτε σε λιμενάρχη, είναι σημάδι ότι απολαμβάνετε την εύνοια κά­ποιου ισχυρού και σπουδαίου ανθρώπου ο οποίος σας προστατεύει, γι’ αυτό καλό είναι να εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία και να επωφεληθείτε από την εύνοια που σας δείχνει. Αν δείτε ότι είστε εσείς ο λιμενάρχης, καλές ειδήσεις θα σας έρθουν, ή μπορεί και να καταλάβετε κάποια σημαντική θέση.