Όνειρο με λίμα σημαίνει γενικά αφαιμά­ξεις χρηματικές από φίλους και μεγάλες υλικές ζη­μιές. Αν δείτε στον ύπνο σας ότι εσείς μεταχει­ρίζεστε λίμα, είναι σημάδι ότι θα χάσετε χρήματα το οποία θεωρούσατε ασφαλή∙ αν αγοράζετε λίμα, το όνειρο είναι καλό και σημαίνει ότι θα σας πα­ρουσιαστεί ανέλπιστη ευκαιρία κέρδους∙ αν μά­λιστα το όνειρο το δει γυναίκα, σημαίνει ότι θα λά­βει δώρα πολλά και πολύτιμα. Τις περισσότερες φορές, όμως, το όνειρο σημαίνει ζημιά υλική και ηθική. Για τους ηλικιωμένους, ένα τέτοιο όνειρο σημαίνει μεγάλη απώλεια αίματος, από την οποία ίσως κινδυνέψει και η ζωή τους.