Το χρώμα αυτό, όπως κι αν το δείτε, ση­μαίνει ελαφρό πένθος για το θάνατο μακρινού συγγενή. Κι αν μεν άντρας βλέπει στο όνειρο του ότι φορά κάποιο ρούχο σε χρώμα λιλά, θα πλη­ροφορηθεί το θάνατο γνωστού∙ αν το όνειρο αυτό το δει γυναίκα, κάποιος άντρας συγγενής της θα πεθάνει. Άνθη λιλά σε ανθοδέσμη προαναγγέλ­λουν θάνατο κάποιου μακρινού συγγενή που βρί­σκεται στα ξένα∙ αν είναι φυτεμένα, τα λιλά άνθη υποδηλώνουν θάνατο ξενιτεμένου προσώπου.