Αν δείτε στον ύπνο σας ότι τρώτε κάτι που σας λιγώνει, είναι καλό∙ θα ακούσετε είδηση που θα σας ευχαριστήσει κατά βάση, θα σας προ­ξενήσει όμως και μια μικρή πίκρα. Για τους ερω­τευμένους, το όνειρο σημαίνει ότι ο κρυφός έρω­τας τους θα αποκαλυφθεί, και πρέπει να λάβουν τα μέτρα τους. Για τους γέροντες, το όνειρο ση­μαίνει προσωρινή ανάσα από τα βάσανα τους και εκτίμηση εκ μέρους του κόσμου που θα αναφέ­ρεται σ’ αυτούς και στα παιδιά τους. Αν δείτε ότι σας λιγώνει το γάλα, το όνειρο σημαίνει πάντοτε ευχάριστες ειδήσεις από ξενιτεμένους συγγενείς ή καλούς φίλους.