Αν γνωστός σας, παχύς και εύρωστος, εμφανιστεί στον ύπνο σας λιγνός, το όνειρο είναι κακό, δεν αφορά όμως εσάς, αλλά αυτόν τον ίδιο∙ σημαίνει ότι θα αντιμετωπίσει μεγάλες στερήσεις και θα υποστεί ζημιές. Αν λιγνός άνθρωπος εμ­φανιστεί στον ύπνο σας όπως είναι στην πραγματικότητα, δηλαδή πολύ αδύνατος, είναι σημάδι ότι δεν υπάρχει γι’ αυτόν καμία ελπίδα βελτίωσης της κατάστασης του, ούτε από ηθικής ούτε από υλι­κής πλευράς, γιατί τον κατατρέχει η τύχη του. Αν δείτε ότι είστε λιγνός εσείς ο ίδιος, σημαίνει ότι έχετε προδιάθεση για ασθένεια, και πρέπει να λά­βετε τις αναγκαίες προφυλάξεις. Για τις γυναί­κες, το όνειρο αυτό μπορεί να σημαίνει μοναξιά.