Αν δείτε στον ύπνο σας ότι σας πε­ριπαίζουν, το όνειρο είναι καλό, σημαίνει δε ότι θα ακούσετε επαίνους και θα κυκλοφορήσουν για το άτομό σας καλές φήμες· κάτι τέτοιο είναι πα­ραπάνω από βέβαιο αν δει το όνειρο γυναίκα. Αν εσείς εκστομίζετε εναντίον άλλου βρισιές, σημαί­νει ότι θα αναγκαστείτε να αποδεχθείτε την αξία του. Αν εκστομίσετε υβριστικά λόγια σε γυναίκα, σημαίνει ότι θα ακούσετε ειλικρινείς επαίνους από αυτήν και θα μετανοήσετε για τη στάση σας. Αν ακούτε να ανταλλάσσονται υβριστικοί λόγοι με­ταξύ δύο γυναικών, το όνειρο δεν έχει καμία ση­μασία· αν όμως, κάτι τέτοιο συμβαίνει μεταξύ αντρών, σημαίνει ότι και εσείς θα εισπράξετε τη δυσαρέσκεια φίλων και θα μετανιώσετε που σε κά­ποια φάση βοηθήσατε ώστε να ευοδωθούν τα σχέ­διά τους.