Αν στο όνειρό σας ακούτε λέξεις ασυνάρτητες, που δεν έχουν συνέχεια, οπότε δεν κατορθώνετε να καταλάβετε τι σημαίνουν, θα λάβετε επιστολή που απευθύνεται σε άλλον, ή θα ακού­σετε λόγια που δε σας αφορούν. Αν σας δίνεται η εντύπωση ότι οι λέξεις που απευθύνονται σε κάποιους ανθρώπους λέγονται με τρόπο που να μη γίνονται κατανοητές, σημαίνει ότι θα ακούσετε επαίνους, κάτι που σας είναι φυσικά ευχάριστο. Αν στο όνειρό σας δείτε ότι ψάχνετε σε λεξικό, ση­μαίνει ότι εξαρτάσθε πολύ από τη γνώμη και τις υποδείξεις τρίτων, ενώ τα σχέδια σας θα είχαν αίσια έκβαση αν στηριζόσασταν στις δικές σας ιδέες και απόψεις.