Όπως όλα τα έντομα, γενικά τα διάφορα ζωύφια, έτσι και οι λεβίθες δεν είναι ευχάριστο όνειρο. Αν ονειρεύεστε ότι κάποιος σας είπε πως έχετε λεβίθες στο έντερό σας, οι υποθέσεις σας θα πάρουν δυσάρεστη τροπή και θα σας πληγώσει η κακογλωσσιά των φίλων σας∙ έτσι, αν αντιμετωπίζετε δίκη, η οποία μάλιστα βρίσκεται σχεδόν στο τέ­λος της, θα υπάρξει ανατροπή, οπότε η μεν δίκη θα συνεχιστεί, εσείς δε θα ταλαιπωρηθείτε πολύ, και στο τέλος θα τη χάσετε. Πάντως, αν δείτε αυτό το όνειρο, πρέπει να λάβετε τα μέτρα σας, διότι σημαίνει ότι θα σας πλήξει μεγάλη συμφορά, και πρέπει να κάνετε τα αδύνατα δυνατά για να διώ­ξετε το κακό από πάνω σας. Αν δείτε ότι απαλλάσσεστε από τα παράσιτα αυτά, οι μεν άντρες θα έχετε ειδήσεις καλές για τη δίκη που εκκρε­μεί, οι δε γυναίκες θα μάθετε πράγματα που αφο­ρούν τον ερωτά σας, τα οποία θα σας ευχαριστή­σουν και θα σας ελευθερώσουν από το φοβερό πά­θος της ζηλοτυπίας.