Αν δείτε λέβητα άδειο και κρεμασμένο, το όνειρο σημαίνει φτώχια, αλλά και κομπορρημοσύνη· αν το καζάνι είναι κενό μεν, αλλά πάνω στη φωτιά, το όνειρο σημαίνει γενικά δυσχέρειες: καθαρά οικονομικές, αν αυτός που βλέπει το όνειρο είναι άντρας, πολύ ευρύτερες, αν το όνειρο αναφέρεται σε γυναίκα, η οποία θα στερηθεί ακόμη και τα πλέον απαραίτητα, όπως εί­ναι τα ενδύματα. Λέβητας, όμως, γεμάτος με φα­γητό ή κάτι άλλο είναι όνειρο απλό και υποδη­λώνει οικογενειακή χαρά και αφθονία αγαθών, προς τούτοις δε προαναγγέλλει διάφορες απο­λαύσεις και επαίνους, βελτίωση της ζωής, απαλ­λαγή από βάσανα και άλλα καλά. Λέβητες πολ­λοί μαζί είναι σημάδι ότι καταβάλλετε κάθε δυνατή προσπάθεια να εξασφαλίσετε άνεση στην οικο­γένειά σας, ακόμη δε ότι έχετε πολλές ελπίδες για την καλυτέρευση της τύχης σας. Λέβητας βρό­μικος και εγκαταλειμμένος σημαίνει ανοησία με­γάλη, εξαιτίας της οποίας χάσατε μια σίγουρη υπό­θεση. Λέβητας παλιός και τρύπιος σημαίνει οι­κογενειακά ατυχήματα, γενικότερα δε ερήμωση και μεγάλη οικονομική καταστροφή.