Το όνειρο αυτό έχει διά­φορες σημασίες. Αν δείτε άλλον να πάσχει από λέ­πρα, πολλά κέρδη θα αποκτήσετε από εργασία που δε θεωρείτε πως είναι τόσο επικερδής. Αν εσείς ο ίδιος στο όνειρό σας δείτε ότι πάσχετε από λέ­πρα, σημαίνει ότι θα έχετε κέρδη, πολλά μεν, αλλά όχι έντιμα. Αν κάποια νέα γυναίκα βλέπει ότι πά­σχει από λέπρα, θα τη ζητήσει σε γάμο άνθρω­πος πλούσιος, αλλά χυδαίος και βάναυσος. Αν γυ­ναίκα παντρεμένη δει ότι πάσχει από τη φοβερή αυτή αρρώστια, θα κινδυνέψει να περιφρονηθεί, διότι ήρθαν στο φως επαίσχυντα μυστικά της. Λε­προί πολλοί μαζί είναι όνειρο που σημαίνει δυ­στυχία γι’ αυτόν που το βλέπει, κατά κύριο δε λόγο μεγάλες χρηματικές απώλειες.