Έχουν μεγάλη σημασία τα υπόλοιπα στοιχεία του ονείρου. Αν δείτε ότι σας επιτίθεται μια λεοπάρδαλη, θα αντιμετωπίσετε δυσκολίες, τις οποίες όμως θα ξεπεράσετε στην περίπτωση που τελικά τη νικάτε. Αν κυνηγάτε μια λεοπάρδαλη θα γλυτώσετε από τα ανέντιμα σχέδια των αντίζηλων σας. Το ίδιο θα συμβεί αν δείτε λεοπάρδαλη σε κλουβί. Αν δείτε μόνο το δέρμα αυτού του ζώου προσέξτε, γιατί κάποιος θα εκμεταλλευτεί τη καλοσύνη και την εμπιστοσύνη σας. Η υγεία σας κινδυνεύει μόνο στη περίπτωση που δείτε αγέλη με λεοπαρδάλεις που κινείται απειλητικά προς εσάς.

Στην εργασία σας αν δείτε λεοπάρδαλη σε κλουβί, μη φοβάστε. Οι ανταγωνιστές σας δε μπορούν να σας βλάψουν. Αν ονειρευτείτε λεοπάρδαλη, ση­μαίνει ότι περιστοιχίζεστε από ανθρώπους οι οποίοι έχουν ως μόνο σκοπό να σας ποτίζουν πί­κρες και να σας βασανίζουν. Αν δείτε ότι κυνηγάτε λεοπάρδαλη, το όνειρο σημαίνει ότι θα υπερι­σχύσετε των ανθρώπων αυτών και θα τους υπο­τάξετε στη θέλησή σας. Αν δείτε ότι η λεοπάρδαλη σας καταδιώκει, οι άνθρωποι αυτοί θα σας κατα­βάλουν και θα πληρώσετε ακριβά την αντίσταση που επιδείξατε. Αν δείτε λεοπαρδάλεις πολλές μαζί, ασθένεια αιφνίδια, όχι σοβαρή, αλλά πολύ ενοχλητική θα σας ταλαιπωρήσει. Αν δείτε ότι σκοτώνετε λεοπάρδαλη, έχετε διαφύγει μεγάλο και σοβαρό κίνδυνο υγείας· αν δείτε πως τρώτε κρέας λεοπάρδαλης, καλό είναι να προφυλάξετε τα μάτιά σας, για κάθε ενδεχόμενο. Αν δείτε δέρμα λεοπάρδαλης, είναι σημάδι ότι κάποιος δυ­νατός σάς προστατεύει.