Το όνειρο αυτό μπορεί να το δείτε με διάφορους τρόπους, έχει δε κάθε φορά και δια­φορετική σημασία. Έτσι, αν βλέπετε από μακριά λιοντάρι απλώς διερχόμενο, χωρίς να σας δει ή να σας απειλήσει, σημαίνει ότι θα γνωρίσετε κά­ποιο ισχυρό και σπουδαίο πρόσωπο και θα συ­νομιλήσετε μαζί του. Αν δείτε ότι το λιοντάρι εί­ναι ήμερο, και μάλιστα σας πλησιάζει και σας γλεί­φει, σημαίνει ότι θα λάβετε σπουδαιότατης ση­μασίας είδηση, η οποία θα σας ανακουφίσει και θα διώξει κάθε σας ανησυχία. Αν δείτε λιοντάρι που έρχεται απειλητικό προς το μέρος σας, και είστε άντρας, σημαίνει ισχυρό εχθρό που οπωσ­δήποτε θα σας βλάψει∙ για τις γυναίκες είναι ση­μάδι ότι απειλούνται από σοβαρή ασθένεια, την οποία όμως μπορούν και να αποφύγουν. Για τους γέροντες και τους ασθενείς, το όνειρο αυτό είναι ένα κακό προμήνυμα, όχι όμως μη αναστρέψιμο. Αν δείτε λιοντάρι και καταληφθείτε από φόβο, η διαγωγή σας δεν αρέσει στους ανωτέρους σας και θα περιέλθετε στη δυσμένειά τους∙ για τις γυναί­κες, όμως, αυτή η εκδοχή του ονείρου δε σημαί­νει κάτι ιδιαίτερο. Αν, πάλι, δείτε ότι σας επιτί­θεται λιοντάρι, αλλά εσείς το νικάτε, για μεν τις γυναίκες σημαίνει ότι ονειρεύονται πράγματα τα οποία δε θα κατορθώσουν ποτέ, για δε τους άντρες ότι θα καταβάλουν σπουδαίο και επικίνδυνο εχθρό, του οποίου η ήττα θα αποτελέσει αρχή μιας πιο ήρεμης ζωής.

Αν δείτε ότι σκοτώνετε λιοντάρι, το όνειρο σημαίνει ότι με τη συμπεριφορά σας βασανίζετε κάποιον άνθρωπο, ο οποίος κάποια στιγμή, δοθείσης ευκαιρίας, θα γίνει για σας πρό­ξενος δυσάρεστου ατυχήματος∙ για τις γυναίκες, το όνειρο, σ’ αυτή τη συγκεκριμένη εκδοχή ση­μαίνει ότι άφησαν να ξεφύγει μια καλή ευκαιρία που θα τους έφερνε τύχη, για δε τις νεαρές κο­πέλες ότι έχασαν καλό και ζηλευτό γάμο εξαιτίας της αφροσύνης τους. Αν δείτε ότι είστε πάνω σε λιοντάρι, και αυτό σας κουβαλάει αγόγγυστα, ση­μαίνει ότι κάποιος σπουδαίος και τρανός σάς έχει πάρει υπό την προστασία του, η διατήρηση δε της εύνοιας του εξαρτάται από τη συμπεριφορά σας και μόνο. Λέοντες πολλοί μαζί σημαίνουν ισχύ και επιρροή, και προπάντων καλούς λόγους, αν το όνειρο το δει άντρας∙ από την άλλη, το όνειρο σημαίνει ερωτικές περιπέτειες επικίνδυνες, λόγω των οποίων ενδεχομένως θα εμφανιστεί μεγάλος κίνδυνος, αν το δει γυναίκα. Αν δείτε λιοντάρι κλεισμένο σε κλουβί θηριοτροφείου, το όνειρο αποτελεί σημάδι ότι εσείς, ή κάποιος άλλος, κά­νετε κατάχρηση της δύναμής σας, και θα σας βγει σε κακό. Στους κατάδικους αυτό το όνειρο προ­αναγγέλλει ότι θα μείνουν για πολύ ακόμη στη φυ­λακή· στις νέες ότι θα αργήσουν να παντρευτούν, όσο κι αν πιστεύουν το αντίθετο. Αν βλέπετε λιο­ντάρι αλυσοδεμένο, θα πετύχετε να σας αφήσουν ήσυχο οι εχθροί που σας βασάνιζαν σε κάποιες περιστάσεις, το όνειρο σημαίνει και απαλλαγή από δανειστές και δικαστήρια. Αν δείτε ότι τρώτε κρέας λιονταριού, για μεν τους άντρες το όνειρο σημαίνει ότι έχουν καλή και αγαθή φήμη και θα γίνουν συστάσεις λαμπρές γι’ αυτούς, για δε τις γυ­ναίκες ότι έχουν ανθρώπους ισχυρούς οι οποίοι τις προστατεύουν επομένως, ας μη φοβούνται την κακογλωσσιά του κόσμου.

Κόκαλα από λιοντάρι αν δείτε στο σπίτι σας είναι καλό και σημαίνει ευ­τυχία και δύναμη· αν δείτε στο σπίτι σας δέρμα λιονταριού, το όνειρο σημαίνει ότι θα ζήσετε μεγάλες απολαύσεις, προπάντων ηθικές. Κεφαλή λέοντος αν δείτε, αληθινή μεν σημαίνει ισχύ δική σας ως ατόμου, αλλά και της οικογένειας, καθώς και σε­βασμό του κόσμου προς εσάς· αν το κεφάλι έχει ταριχευθεί, το όνειρο προαναγγέλλει ότι η εκτί­μηση της κοινωνίας προς την οικογένειά σας εί­ναι εφήμερη και άρχισε ήδη να χάνεται, εξαιτίας της κακής σας διαγωγής. Λέοντες πολλοί μαζί σημαίνουν γι’ αυτόν που βλέπει ένα τέτοιο όνειρο μεγάλη τιμή και δόξα. Λέοντες μαχόμενοι μεταξύ τους προμηνύουν σ’ αυτόν που βλέπει το όνειρο μεγάλες αποτυχίες και βάσανα, τα οποία όμως θα υπερνικήσει με την επιτηδειότητα και την επι­μονή του. Αν δείτε λιοντάρι να καταβροχθίζει άλλο λιοντάρι, να περιμένετε ότι κάποιος άλλος θα αναμειχθεί στα σχέδιά σας, και δεν είναι πα­ράδοξο να πετύχει περισσότερα από σας· για τους ερωτευμένους, αυτή η εκδοχή του ονείρου ση­μαίνει ότι έχουν ισχυρό αντεραστή, ο οποίος κα­τόρθωσε να γίνει περισσότερο αρεστός στην αγα­πημένη τους.