Αν δείτε ότι τα ρούχα σας έχουν λεκέ­δες έντονους και μεγάλους, το όνειρο είναι δυ­σάρεστο· σημαίνει ότι θα περάσετε μεγάλες στε­νοχώριες και λύπες. Αν δείτε στο όνειρο λεκέδες στα εσώρουχά σας, θα λυπηθείτε και θα μελαγ­χολήσετε για κάτι που δεν αφορά εσάς, αλλά γνω­στό ή συγγενικό σας πρόσωπο· αν δείτε λεκέδες στα έπιπλα και τα σκεπάσματα, το όνειρο σημαί­νει ότι οι δικοί σας άνθρωποι δεν τρέφουν για σας καμία υπόληψη· αν οι λεκέδες βρίσκονται στο πρόσωπό σας, σάς βαραίνει πατρική κατάρα και πρέπει να προσπαθήσετε να την αποσείσετε, αν θέλετε να ευτυχήσετε.