Είναι όνειρο με πολλές ερμηνείες. Αν δείτε λεκάνη άδεια ή λεκάνη γεμάτη με καθαρό, διαυγές νερό, να περιμένετε ένα ξαφνικό καλό γεγονός και ευτυχία. Αν η λεκάνη περιέχει βρόμικο νερό ή σαπουνάδες τα σχέδια σας θα αποτύχουν. Αν η ίδια λεκάνη είναι βρώμικη ή σπασμένη σημαίνει μπλεξίματα, αποτυχίες και χωρισμοί. Η λεκάνη που περιέχει ζεστό νερό σημαίνει το έρωτα, ενώ εκείνη που περιέχει κρύο, προβλήματα. Το καθαρό νερό σημαίνει πάντα καλή υγεία. Στην εργασία σας αν δείτε πως αδειάζετε μια λεκάνη που έχει βρώμικο νερό, να περιμένετε οικονομική ευχέρεια. Αν δείτε λεκάνη άδεια και καθαρή, σημαίνει απροσδόκητο καλό. Αν ονειρευτείτε ότι η λεκάνη είναι γεμάτη νερό, θα σας συμβεί καλό μεν, αλλά με πολλά εμπόδια∙ για τους νέους αυτό το όνειρο προαναγγέλλει έρωτα που θα είναι γε­μάτος πίκρες και βάσανα. Αν η λεκάνη είναι γε­μάτη σαπουνάδες, οι ελπίδες σας είναι φρούδες, οι δε σκέψεις σας κακές.

Λεκάνη αμεταχείριστη δείχνει ότι έχετε καλή θέληση, η οποία όμως δεν καθίσταται ευρύτερα γνωστή, γιατί έχετε αδύναμο χαρακτήρα, στοιχείο που αποτελεί σοβαρό πρό­βλημα, αφού ένας άνθρωπος με αδύναμο χαρα­κτήρα υπολείπεται σε θάρρος. Όνειρο με λεκάνη, γενικά, σημαίνει ότι θα ακούσετε πολλά και κακά λόγια, καθώς και φήμες για διάφορα άτομα, γυ­ναίκες κυρίως και νέους. Αν δείτε λεκάνη σπα­σμένη, το όνειρο σημαίνει ότι θα θυμηθείτε κάποια παλιά κακή σας πράξη, και θα θυμώσετε με τον εαυτό σας. Αν ονειρευτείτε ότι αγοράζετε λεκάνη, είναι καλό· σημαίνει ότι κάποιος εχθρός, άνθρω­πος που ανέκαθεν μισούσε την οικογένειά σας, θα ομολογήσει την αλήθεια για κάποιο θέμα που σας ταλαιπωρεί.