Αν βλέπετε όνειρο κατά το οποίο λεηλατείτε και αρπάζετε περιουσίες, είναι κακό και για σας και για κείνον που υφίσταται το απο­τέλεσμα της αρπακτικής σας διάθεσης· κι αν δείτε ότι είστε εσείς το θύμα, και άλλος λεηλατεί τη δική σας περιουσία, κακό προμηνύεται και στον άρ­παγα και σε σας. Αν το όνειρο εμφανιστεί σε γυ­ναίκα, γκρίνια μεγάλη θα έχει και βάσανα οικο­γενειακά θα της τύχουν γενικά, το όνειρο σημαί­νει γι’ αυτήν αναποδιά και ατυχία. Αν βλέπετε ότι καταδιώκετε εκείνους που συνεχίζουν να λεηλατούν ή έχουν λεηλατήσει τα κτήματά σας, ση­μαίνει ότι πολύ αργά αποφασίσατε να ασχοληθείτε με τις υποθέσεις σας· παρ’ όλα αυτά, είστε ακόμη σε θέση να τις υπηρετήσετε, αν επιδείξετε ζήλο.