Αν δείτε μεγάλη και πυκνόφυλλη λεύκη από μακριά, σημαίνει ότι θα έχετε κέρδη πολλά, και κάποια σοβαρή υπόθεσή σας, που σας απα­σχολεί, θα λάβει ευχάριστη τροπή. Αν απολαμ­βάνετε τη σκιά των κλώνων της, θα ζητήσετε, και θα λάβετε, ισχυρή προστασία. Αν δείτε τη λεύκη μέσα στο σπίτι σας, θα έχετε δύναμη προσωπική και οικογενειακή. Αν κόβετε κλαδιά λεύκης, ση­μαίνει ότι ήρθε η ώρα να απολαύσετε τη δύναμη και τα πλούτη που έχετε αποκτήσει με κόπους και μόχθους. Κόρη ανύπαντρη αν δει όνειρο με λεύκη, θα παντρευτεί πλούσιο και ισχυρό άντρα∙ αν δει αυτό το όνειρο παντρεμένη, σημαίνει ότι ο σύζυ­γός της θα γίνει μέγας και τρανός. Για τους ασθε­νείς, η λεύκη σημαίνει ότι θα βελτιωθεί η υγεία τους.