Αν ονειρευτείτε λέαινα, ευτυχία οικο­γενειακή θα έχετε. Αν δείτε τη λέαινα ήμερη, μαζί με τα λιονταράκια της, το όνειρο είναι καλό∙ ση­μαίνει υγεία και ευρωστία για σας και τα παιδιά σας· αν, όμως, η λέαινα είναι εξαγριωμένη και σας επιτίθεται, σημαίνει ότι θα σας βρει κακοτυχία, μι­κρή πάντως και παροδική. Αν στο όνειρο η λέαι­να έχει μόλις γεννήσει και είναι μαζί με τους σκύ­μνους της, σημαίνει ότι θα αποκτήσετε πολλά παι­διά και η ζωή σας θα είναι γεμάτη με απολαύσεις οικογενειακές· για τους ανύπαντρους, αυτή η εκ­δοχή του ονείρου σημαίνει γάμο και χαρές. Όνειρο με λέαινες πολλές μαζί είναι προάγγελος ευχάρι­στων ειδήσεων όχι μόνο για σας, αλλά και για την οικογένειά σας. Αν δείτε λέαινες που συγκρούονται και αλληλοτρώγονται, θα ακούσετε πολλούς επαί­νους για τη μεγαθυμία σας.