Αν δείτε ότι λατρεύετε το θεό με διά­φορους τρόπους, θα ζήσετε με χαρά και ευτυχία, αλλά και στο σπίτι σας θα έχετε γιορτές, γάμους και χαρές. Αν το όνειρο δείχνει γυναίκα να συμ­μετέχει σε λατρευτικές τελετές το όνειρο σημαί­νει ότι θα ευοδωθεί ο ερωτάς σας· αν η προσφορά λατρείας έχει ως αποδέκτη άντρα, το όνειρο κα­ταδεικνύει ότι ο άνθρωπος αυτός, που εσείς λα­τρεύετε και τιμάτε, είναι φαύλος και τιποτένιος, με ύπουλο χαρακτήρα, θα σας κάνει δε κακό όσο στέ­κει δίπλα σας.