Αν ακούτε λατέρνα να παίζει χωρίς να τη βλέπετε, σημαίνει ότι θα περάσετε μια λύπη προ­σωρινή, η οποία σύντομα θα περάσει και θα σας αφήσει μια καλή και τρυφερή ανάμνηση. Αν βλέ­πετε λατέρνα ακούγοντας τη μουσική της, το όνειρο είναι κακό. Για τους υγιείς είναι προάγγελος επικίνδυνης ασθένειας, για δε τους αρρώστους ση­μαίνει επιδείνωση της κατάστασής τους· για τους κατάδικους σημαίνει απόρριψη της χάριτος που ζητούν για τους αρραβωνιασμένους, διάλυση των αρραβώνων για τους ηλικιωμένους ανθρώπους η λατέρνα είναι ένα μήνυμα επικείμενου θανάτου. Αν δείτε ότι έχετε λατέρνα και γυρίζετε εσείς ο ίδιος τη μανιβέλα, σημαίνει ότι για όλα τα δεινά και τις συμφορές και τις αρρώστιες που σας έχουν βρει ευ­θύνεστε αποκλειστικά εσείς και οι επιλογές σας. Αν, τέλος, δείτε ότι αγοράζετε λατέρνα, οι ασθενείς του στενού σας περιβάλλοντος θα αντιμετωπίσουν προβλήματα στην πορεία της θεραπείας τους και η κατάσταση τους θα επιδεινωθεί δραματικά!