Αν δείτε απλώς λάρνακα, το όνειρό σας σημαίνει ότι θα αποκτήσετε πολλά παιδιά. Αν δείτε ότι κατασκευάζετε λάρνακα, γάμο να περιμένετε οι ανύπαντροι∙ αν είστε παντρεμένοι, θα έχετε οικογενειακή ευτυχία και γαλήνη, την οποία θα συμπληρώσει γέννηση παιδιών. Αν δείτε ότι η λάρνακα καταστράφηκε, το όνειρο είναι δυ­σάρεστο και σημαίνει ότι κάποια ασθένεια απει­λεί εσάς ή κάποιο μέλος της οικογένειας σας. Αν δείτε ότι κρύβεστε σε λάρνακα, να γνωρίζετε ότι το όνειρο δεν είναι καλό για σας, γιατί είναι ση­μάδι μεγάλων δεινών που θα προκληθούν από οι­κονομική καταστροφή. Λάρνακα από χρυσό ή από άλλα πολύτιμα υλικά προμηνύει καλά και ευτυχή τέλη του βίου, ανάμεσα σε αγαπημένα πρόσωπα∙ αντιθέτως, λάρνακα απλή, κοινής κατασκευής, ση­μαίνει ότι θα ζήσετε με αξιοπρέπεια και θα σας τι­μούν οι επερχόμενοι, αλλά η ζωή σας θα τελειώ­σει μέσα σε φτώχια και στέρηση.