Αν δείτε ότι κληρικός γνωστός σας αποσχηματίστηκε και έγινε πάλι λαϊκός, το όνειρο είναι κακό. Σημαίνει ότι έχετε χάσει την εμπι­στοσύνη των ανωτέρων σας, εξαιτίας δε αυτού του γεγονότος θα αντιμετωπίσετε προβλήματα. Αν, αντιθέτως, λαϊκός γνωστός σας εμφανίζεται στο όνειρό σας ως κληρικός, αποτελεί ένδειξη ότι θα τύχετε της εύνοιας των ανωτέρων σας στον ερ­γασιακό χώρο και της εμπιστοσύνης των φίλων σας. Αν δείτε να είναι μαζεμένοι πολλοί λαϊκοί αντί κληρικών, επίκειται επιδημία ή άλλο κακό που αγγίζει ολόκληρη την πόλη και τη χώρα γε­νικότερα.